Privacybeleid

Binnen Stratiqs zijn integriteit en professionaliteit kernwaardes. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij persoonlijke gegevens delen met derden zonder hiervoor expliciet toestemming te vragen.

Wat doet Stratiqs met jouw gegevens?

De informatie die Stratiqs van jou heeft gekregen wordt gebruikt om jou te voorzien van passende vacatures. Hiervoor slaan wij jouw gegevens op in ons geautomatiseerd systeem. Wanneer er van jou kant geen meerwaarde zit in het verlengen van onze relatie zullen wij jou vragen om dit bij ons kenbaar te maken.

Welke gegevens verzamelt Stratiqs?

Wij verzamelen enkel de benodigde gegevens om jou nu en in de toekomst te kunnen bemiddelen. Dit zijn gegevens die jij zelf aanlevert bij je sollicitatie. Mochten we informatie van derden ontvangen (referentie/assessment) dan gebruiken we deze enkel na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Waarom verzamelt Stratiqs gegevens?

Wij bewaren en verwerken gegevens die vanuit ons belangrijk worden bevonden om jou in je carrière blijvend te kunnen begeleiden en te bemiddelen.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Om jou effectief te kunnen bemiddelen hebben de medewerkers van Stratiqs toegang tot de gegevens in ons CRM systeem.

Bij Stratiqs staan persoonlijke relaties centraal. Hier hoort vertrouwen en transparantie bij. Je kunt ons dus gerust vragen om jouw gegevens in te zien, te updaten, inactief te zetten of in het uiterste geval te verwijderen.

Wij vertrouwen erop je voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je toch nog vragen betreffende je privacy, neem gerust contact met ons op.